Telefon
WhatsApp
İnstagram
IPARD ( TKDK ) PROJELERİ

IPARD ( TKDK ) PROJELERİ

IPARD NEDİR?

Ipard Avrupa Birliği tarafından üyeliğe aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacı ile oluşturulan, birliğe katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşenidir.

IPARD PROGRAMININ AMACI

Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD PROGRAMININ KAPSAMI

  • “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,
  • “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,
  • “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,
  • “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

IPARD DESTEKLERİNİN KAPSADIĞI TEDBİRLER

  1. 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

SEKTÖRLER

ALT SEKTÖRLER

KAPASİTE DURUMU

BÜTÇE

HİBE ORANI

SÜT

SÜT İNEĞİ

10-120 SÜT İNEĞİ

20.000-1.000.000 €

%60-%70

SÜT VEREN MANDA

5-50 MANDA

SÜT VEREN KOYUN

50-500 KOYUN

SÜT VEREN KEÇİ

50-500 KEÇİ

KIRMIZI ET

SIĞIR

30-250 SIĞIR

20.000-1.000.000 €

MANDA

10-50 MANDA

KOYUN

100-500 KOYUN

KEÇİ

100-500 KEÇİ

KANATLI ETİ

BROYLER

5.000-50.000 BROYLER

20.000-500.000 €

HİNDİ

1.000-8.000 HİNDİ

KAZ

350-3.000 KAZ

20.000-250.000 €

YUMURTA TAVUKÇULUĞU

YUMURTA TAVUKÇULUĞU

20.000-100.000 YUMURTA TAVUĞU

20.000-1.000.000 €

 

 

 

  1. 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

SEKTÖRLER

BÜTÇE

HİBE ORANI

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

30.000-3.000.000 €

(Süt toplama merkezleri için 30.000-1.000.000 €)

%50

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

30.000-1.500.000 €

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

30.000-1.250.000 €

 

 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir? 

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.  

Programın Amacı,

Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmektedir.

 

Şu an üçüncü dönem içinde bulunan program ile ;

  1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

 Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

 Çelik silo,

 Soğuk hava deposu,

 Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,

 Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

 Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

     

2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları

Kırsal turizm

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

El sanatları ve katma değerli ürünler

Bilişim sistemleri ve eğitimi

 Tedbirleri desteklenmektedir.

  1. 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

SEKTÖRLER

ALT SEKTÖRLER

KAPASİTE

BÜTÇE

HİBE ORANI

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı

Açık arazi büyüklüğü en fazla 2 hektar (tıbbi aromatik bitkiler hariç) sera büyüklüğü en fazla 1 hektar

5.000-500.000 €

%65

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Mantar ve Misel

Fide ve Fidan

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri

30-500 Kovan

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Paketlenmesi

-

Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünleri

Zanaatkarlık

-

Katma Değerli Ürün İşletmeleri

En Fazla 10 ton/gün süt; En fazla 0,5 ton/gün et işleme

Kırsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri

Konaklama ve/veya Yeme- İçme Tesisleri ve/veya Rekreasyon Faaliyetleri

En fazla 25 oda

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

-

10-200 ton/yıl

Makine Parkları

-

-

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Güneş Enerjisi Santrali

En fazla 1MW (Mikro-Kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar)

Konsantre Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi Sistemleri

Biyokütle Santrali

Jeotermal Santraller

Mikro-Kojenarasyon Santrali

 

 

Sonraki
KKYDP PROJELERİ

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM