Telefon
WhatsApp
İnstagram
KKYDP PROJELERİ

KKYDP PROJELERİ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir?
 
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.  
 
Programın Amacı,
 
Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.
 
KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmektedir.
 
Şu an üçüncü dönem içinde bulunan program ile ;
 
  1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları
 Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 Çelik silo,
 Soğuk hava deposu,
 Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
      
2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları
Kırsal turizm
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
El sanatları ve katma değerli ürünler
Bilişim sistemleri ve eğitimi
 
Tedbirleri desteklenmektedir.
Önceki
IPARD ( TKDK ) PROJELERİ
Sonraki
ORGANİK TARIM

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM